เงื่อนไขทัวร์ SEE YOU AGAIN

เนื่องจากทัวร์ของเรา เป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัว จึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิม ที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้าง ข้อแตกต่างนี้ก็เพื่อให้เที่ยวได้อิสระ และเจาะลึกมากขึ้น แต่ในบางอย่าง ท่านก็ต้องดำเนินการเอง และค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่าง จ่ายครั้งเดียว เหมือนทัวร์กรุ๊ป

จองตั๋วล่วงหน้า

จองก่อน ราคาถูกกว่า ได้เที่ยวแน่นอน ไม่ต้องลุ้น เพราะบางแห่งควรจองล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดได้ เช่น ล่องเรือ ตั๋วรอไฟ เข้าปราสาท รับส่งสนามบิน เดย์ทริป ฯลฯ

หลังทริป รีวิวประสบการณ์

หลังประสบการณ์แสนสนุก แบบเล่าประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้นักเดินทางรุ่นต่อมา ตามรอยเส้นทางเที่ยวฝรั่งเศสของคุณด้วยความขอบคุณ

วีซ่าฝรั่งเศส VISA FRANCE

ผู้ให้บริการขอวีซ่ามืออาชีพ รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส และเชงเก้น โดย อำภา แก้วแสงธรรม (วา) โทร. 063-915-5199