คุณวีรยุทธ แก้ววิเศษ

ขอบคุณมาก ที่ทำให้นักกีฬายิงปืนคนพิการ ได้มาแข่งที่ฝรั่งเศส ถ้าไม่มีคุณหริ่น และทีมงาน เราคงไม่ได้มา และเสียโอกาสและประสบการณ์ครับ ทุกคนดีใจมาก

- คุณวีรยุทธ แก้ววิเศษ