เงื่อนไขทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว


 

เงื่อนไขทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว


เนื่องจากทัวร์ของเรา เป็นทัวร์กลุ่มเล็กส่วนตัว จึงมีความแตกต่างจากทัวร์แบบกรุ๊ปใหญ่แบบเดิม ที่ท่านคุ้นชินอยู่บ้าง ข้อแตกต่างนี้ก็เพื่อให้เที่ยวได้อิสระและเจาะลึกมากขึ้น แต่ในบางอย่าง ท่านก็ต้องดำเนินการเอง และค่าทัวร์ไม่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่าง จ่ายครั้งเดียว เหมือนทัวร์กรุ๊ปเรื่องค่าใช้จ่าย


1 ค่าทัวร์ดังกล่าว เป็นรายการเหมา หากท่านไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่สามารถคืนค่าบริการ เป็นบางส่วนได้

2 หากเป็นโปรแกรมจอยกรุ๊ป ต้องเที่ยวตามโปรแกรมที่ให้ไว้แ ละสงวนสิทธิ์ท่านใดพูดจาไม่น่ารัก สร้างบรรยากาศที่ไม่ดี ให้กับคณะทัวร์? บังคับให้หัวหน้าทัวร์ออกนอกเส้นทา งหรือเปลี่ยนเมืองพัก ไม่ยอมรับกติการวม ฯลฯ เราจะปฏิเสธไม่ให้ร่วมทริป และไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี

3 ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากเราแนะนำเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเลือกได้เอง ว่าจะจองกับใคร เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเครื่องบิน ไม่มีส่วนได้เสียใดใดๆทั้งสิ้น ท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราไม่ได้


4 ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริง ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์ เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก จองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนาน เพราะจำนวนคนไม่มาก และที่ไม่รวม เพราะทัวร์ส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างาน เที่ยวแบบไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆ ตามเวลากำหนด


5 โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง ในโปรแกรมนี้ และจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยว ที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเอง และต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม


6 เรื่องวีซ่าเราออกเอกสารเกี่ยวกับจองรถและโรงแรมให้แต่ท่านต้องรับผิดชอบเรื่องการขอวีซ่าเอง หากต้องการผู้บริการรับยื่นวีซ่าสามารถติดต่อ อำภาแก้วแสงธรรม (วา) 063-915-5199 LINE ID : seeyouagainthailand www.europe4thai.com / ค่าบริการวีซ่าอังกฤษ ท่านละ 8,000 บาทเรื่องโปรแกรม


1 โปรแกรมดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ สภาพจราจร และเทศกาล เวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

2 เราไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า


เรื่องกระเป๋า


1 หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจ ากการโจรกรรมภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ ในส่วนของคนรถของเรามีประวัติที่ดีไว้ใจได้


2 ทริปส่วนตัวท่าน ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก ท่านยกกระเป๋าเอง หรือทิปพนักงานที่โรงแรมเป็นครั้งๆไปครั้งละ 1-3 ยูโร/เที่ยว


3 หากต้องขนสัมภาระด้วย taxi ท่านต้องออกค่าขนเอง หากคนรถหรือหัวหน้าทัวร์ออกให้ก่อน เพื่อความสะดวกหน้างาน เพราะความรีบเร่ง กรุณาจ่ายคืนให้แก่ทีมงาน


4 จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่และ 1 ใบเล็ก หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจะช่วยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาสุดความสามารถ แต่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง


5 การขนย้ายกระเป๋า กรุณาดูแลของท่านเอง หากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ยกกระเป๋าเองไม่ได้ โปรดแจ้งล่วงหน้า เราจะประสานโรงแรมเพื่อบริการท่านค่ะ (อาจต้องจ่ายค่าขนกระเป่าเพิ่มตามจริงค่ะ) หรือต้องเลือกโรงแรม 4-5 ดาว ที่มีพนักงานยกกระเป๋า กรณีโรงแรมไม่มีบริการ เราเข้าใจและเต็มใจช่วยเหลือท่าน เราจะช่วยเหลือยกกระเป๋าท่านที่มีปัญหาสุขภาพ แต่อาจจะไม่ได้ช่วยยกทุกท่าน เพราะคนรถเราเพียง 1 คน อาจดูแลทั้งคณะทุกกระเป๋าไม่ทั่วถึงและล่าช้า และยุโรปมีระเบียบเรื่องการยกของหนักของคนงาน ไม่เกิน 23 กก. / ใบ


เรื่องที่พัก


1 ความสะดวกสบายของโรงแรม ตามรายการที่เราแจ้งให้ท่าน ทราบเป็นความพอใจของท่าน กับการบริการของโรงแรม เราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้ เรารับผิดชอบเรื่องที่พักต้องมี booking ให้ท่าน แต่เราไม่สามารถการันตีคุณภาพของโรงแรมได้เพราะย่อมขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นหลัก หากท่านต้องการพัก 4-5 ดาว กรุณาแจ้ง หากท่านต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้น กรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ


2 โรงแรมในยุโรป ส่วนมากไม่มีแอร์คอนดิชั่น การเที่ยวในหน้าร้อนของฝรั่ง คือ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม อากาศจะร้อนมาก สำหรับคนไทย ควรอัพเกรดเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่มีแอร์คอนดิชั่น


3 ที่พักแบบอพาร์ทเมนต์ มีข้อดี แต่มีข้อเสียคือ มาตรฐานของเจ้าของ เรื่องการเชคอิน การหาที่อยู่ และการยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การประหยัดไฟ ฯลฯ อาจเกิดขึ้นได้ จากเจ้าของอพาร์ทเมนต์ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยง และมีความเข้าใจขอบเขตความสะดวกสบายของที่พักแบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานระดับเดียวกับโรงแรม


4 กรณีท่านเที่ยวเอง เช่าแต่รถกับโรงแรม ในบางเมือง ท่านต้องจ่าย City tax ณโรงแรมที่พักเอง ค่าโรงแรมไม่รวม City Tax หรือ Resort Tax ประมาณ 1-3 ยูโร/ท่าน/เมือ งเนื่องจากไม่ใช่ค่าโรงแรม แต่โรงแรมเก็บให้เมืองนั้นๆ และจะจ่ายเมื่อท่านเข้าพักจริงๆ ไม่สามารถทำจ่ายล่วงหน้าได้ (เฉพาะบางเมือง)


5 หาก voucher โรงแรมมีปัญหาเข้าเชคอินไม่ได้ (เกิดขึ้นได้กรณีโรงแรมมีการ Over Booked) ให้โทรเบอร์กลางที่ระบุใน vocuher เพื่อบันทึกปัญหาในระบบ จากนั้นให้โทรหาเราทันที 083-035-9755 เพื่อจะแก้ปัญหา หรือทำการจองห้องพักให้ใหม่ ห้ามไม่ให้เปิดห้องพักใหม่เอง โดยไม่อยู่ในการความควบคุมของเรา เพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากท่านแก้ปัญหาเอง จะถือว่าท่านปฏิเสธการรับผิดชอบจากเราแล้ว จะเรียกร้องใดใดไม่ได้ (วิธีการแก้ปัญหาของเราเราจะประสานไปยังต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการประสานงานค่ะ แต่ไม่นานเกินรอ เพราะเรามีประสบการณ์เข้าใจในปัญหา และใบจองของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนในระบบ B2B)


เรื่องรถ

1 กรณีท่านเช่าแต่รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับไม่มี tour leader ท่านต้องประสานงานกับคนรถเอง เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านมือถือ กรุณาทราบว่า การจอดรับส่งณจุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมายในแต่ละประเทศ ไม่สามารถจอดทั่วไปแบบประเทศไทยได้ เพราะผิดกฏจราจรและค่าปรับสูงมาก ไม่สามารถจอดสั้นๆเ พื่อรับส่ง เพราะมีกล้องจับภาพตลอดเวลา และเมืองท่องเที่ยวต่างๆได้จัดให้จุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นกิจลักษณะ และให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไป ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไปรับ และมีใบเสร็จเกิดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น


2 การแจ้งให้คนขับ มารับกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาทีเป็นอย่างน้อ ยเพื่อไม่ให้ท่านยืนรอนาน เพราะคนรถมักจะไปจอดรถรอ ณ จุดที่จอดสะดวก อย่างเช่น ปั้มน้ำมันรอบนอกของเมือง หรือจุดที่จอดรถไม่เสียเงิน ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาวนเข้ามารับท่าน


3 หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแผนท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งทุกๆเย็นของทริปต่อคนรถ ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องการปรับแผนการณ์อย่างไร เพื่อให้คนรถมีเวลาเตรียมตัว เตรียมเส้นทาง และจุดเติมน้ำมันให้เรียบร้อย


4 เมืองบางเมือง ห้ามรถตู้จากต่างประเทศเข้าไปในเขตชั้นในเ พราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้ คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ หากท่านสั่งให้คนรถขับเข้าไป จะเกิดค่าปรับเกิดขึ้นปกติประมาณใบละ 100-500 ยูโร และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น


5 ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป เจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน เพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้ คนขับใช้การ์ดขับรถซึ่งการ์ด จะบันทึกการทำงานตามกฏหมา ยและมีตำรวจสุ่มตรวจ และต้องแสดงการ์ด เมื่อผ่านด่านตรวจ จึงต้องเคร่งครัด


6 ถ้าเป็นรถตู้สามารถ flexible ได้ ขอให้ท่านกำหนดเวลาเริ่มและจบทัวร์เอง ไม่เกินวันละ 11 ชม. แต่หากวันไหนเที่ยวดึกได้ถ้าจำเป็น เช่น มีคอนเสิร์ต มีพิธีกรรมในโบสถ์ ชมแสงสี ล่องเรือยามค่ำคืน ขอให้แจ้งล่วงหน้า จะได้ตกลงกับคนรถไว้ให้ก่อน ไม่มีปัญหาเราเกินเวลาได้ตามโปรแกรมเที่ยว แต่ขอความกรุณาไม่ควรเลิกดึกทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถค่ะ (คนรถทำงานตลอดต้องพักผ่อนเพียงพอ)


7 โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยว แต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรม และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า


8 โปรแกรมทัวร์ จำนวนชั่วโมงขับต่อวัน การหยุดพัก ต้องสอดคล้อง หรือไม่ขัดต่อกฏหมายการขับรถของยุโรป (The itinerary must be in accordance with the European Driving Times Regulations.)


EUROPE / BIG BUS LAW LIMIT OF WORK: There are EC Regulations (561/2006EC) for LCD Drivers to ensure your safety int he road:

1. Daily (24 hours) driving time for a driver can not excess 9 hours.

2. Driving time can be extended to 10 hours only 2 times per week.

3. Daily rest time for the driver must have at least 11 consecutive hours.

4. Rest time after 4,5 hours driving must be 45 consecutive minutes or it can be to: one stop with 15 minutes and a second stop with 30 minutes.


9 เมืองบางเมืองรถเข้าไปไม่ถึง ตามกฏห้ามรถเข้าไป คนไม่อาจฝ่าฝืนได้ เพราะเป็นเขตเมืองเก่า และเขต eco zone และสงวนสิทธิ์ห้ามรถจากต่างประเทศเข้าไป หากท่านต้องการเข้าไปด้วยรถ ต้องจ่ายรถท้องถิ่นเอง หรือจ่ายค่า taxi ต่อเข้าไปเอง


10 หากรถไม่สามารถเข้าเขตเมืองเก่าได้ แต่ที่พักอยู่เขตเมืองเก่า ขอให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักในคืนนั้นๆด้วยนะคะ


11 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใน Directive 2003/20/EC แห่งรัฐสภายุโรปเด็กที่สูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร จะต้องใช้ระบบยึดเหนี่ยว เพื่อความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่นั่ง ประเทศออสเตรี ยเด็กทุกคนที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร (4 ฟุต 11 นิ้ว) และอายุน้อยกว่า 14 ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัย (Car seat) หรือเบาะเสริม (Booster) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว และเด็กจะต้องนั่งหันหลังให้กับรถจนกระทั่งอายุ 15 เดือนขึ้นไป หรือน้ำหนักของเด็กมากกว่า 9 กิโลกรัม ถึงจะสามารถนั่งหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้


12 เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ