เด่น (ฝรั่งเศส)

 

จุฑาพร อาจิณพัฒน์ (เด่น) จบกฎหมายจากธรรมศาสตร์ และจบตรี โท กฏหมายที่ฝรั่งเศส เมืองลียง ตอนนี้อาศัยอยู่ฝรั่งเศสทางใต้ พูดฝรั่งเศสได้ดี

 

จริงๆ ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ประกาศข่าว แต่ปัจจุบัน ทำงานด้านให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และวีซ่ากับคนต่างชาติที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นงานหลัก นอกจากนี้ ยังทำธุรกิจร้านนวด ในฝรั่งเศสตอนใต้

 

นิสัยส่วนตัว เปิดเผย สนุก ร่าเริง เป็นเพื่อนรักของ หริ่น SEE YOU AGAIN มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย จึงพร้อมร่วมมือร่วมใจในทุกเรื่อง